Informationsspecifikation – resurser

Informationsspecifikationen innehåller en övergripande beskrivning av resurser eller strukturer i Nationella läkemedelslistan. 


Informationsspecifikationernas innehåll och struktur

den här sidan listas alla informationsspecifikationer för FHIR-profiler som används i Nationella läkemedelslistan. Utöver detta finns annan information som anges i samband med resurs-anropet, denna beskrivs i Informationsspecifikation - meddelandehuvud.

Informationsspecifikationerna innehåller en övergripande beskrivning av av resurser eller strukturer i Nationella läkemedelslistan. I informationsspecifikationen för varje resurs/struktur anges term, termdefinition och anmärkning, FHIR (mappning till element i FHIR) samt Kommentar FHIR. Kommentaren innehåller bland annat information om värdemängd.

I informationsspecifikationerna finns även en bild som beskriver om, och i så fall hur, den aktuella resursen relaterar till andra resurser. Dessa bilder är uppbyggda enligt följande struktur: 

Figur 1 - Informationsspecifikationernas innehåll och struktur.

Översikt informationsspecifikationer

Kolumner i tabell 1 nedan:

  • Informationsspecifikation: resursens svenska benämning i informationsspecifikationen. Länk till den informationsspecifikation som beskriver resursen eller strukturen.
  • FHIR profil: resursens benämning i FHIR-profilering
  • Förekommer som extern referens i: förekommer som refererad resurs via ett logiskt id (URI) i den eller de resurser som anges i denna kolumn
  • Förekommer som inbäddad resurs/struktur i: förekommer som lokal referens till inbäddad resurs, eller som en struktur i den eller de resurser som anges i denna kolumn

Tabell 1 - Översikt informationsspecifikationer

Informationsspecifikation

FHIR Profil

Förekommer som extern referens i

Förekommer som inbäddad resurs/struktur i

FörskrivningNLLMedicationRequest
  • Uttag (referens till förskrivningsversion)
  • Händelse (resursreferenser)
-
PatientNLLPatient

Om patient med personnummer:

Om patient med födelsedatum:

Om patient med personnummer och reservlösning används:PersonalNLLPractitioner

-
DoseringNLLDosage-

Struktur i:

UttagNLLMedicationDispense

-

Uttag pappersrecept

NLLDispensePaperPrescription

-
HändelseNLLProvenance-
SpärrNLLDatalock-
SpärrhändelseNLLProvenanceBasicDataLock--
DossamtyckeNLLMultiDoseDispConsent-
VårdnadshavareNLLRelatedPerson-
DosunderlagNLLMultiDoseDispensingBasis-
Information läkemedelslistaNLLMedicationListInfo--
ApotekNLLPharmacyLocation-
AFF fel och varningarNLLDetectedIssue

-


Vid läsning:

Vid skapa/uppdatera:

Resultat och felhanteringNLLOperationOutcome-

Returneras vid misslyckat anrop och om information om anropsresultatet begärts.

Artikel

NLLMedication

-

Expedition

NLLDispatch

-

Förekommer inte i annan resurs. Är en behållare vid en expediering som innehåller flera Uttag eller Uttag pappersrecept

Kodrelation

NLLConceptMap

-

-

VärdemängdNLLValueSet

-

-
Registrerat åtkomstsamtyckeNLLAccessConsentÅtkomstsamtyckeshändelse
ÅtkomstsamtyckeshändelseNLLProvenanceAccessConsentVersionshistorik

Version

Datum

Kommentar

1.02021-11-27Ny handbok vård- och apotekstjänster
1.12022-05-25Ny resurs Registrerat åtkomstsamtycke samt ny händelseprofil Åtkomstsamtyckeshändelse.